Technologia

Nasza lakiernia stosuje obowiązujące normy badań powłok lakierniczych a stosowane farby posiadają obowiązujące atesty i certyfikaty oraz spełniają najwyższe normy jakości.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

W procesie technologicznym malowania elementów stalowych stosujemy różne metody przygotowania powierzchni w zależności od warunków w jakich będzie stal eksploatowana, od stopnia zanieczyszczenia elementów malowanych przez korozję lub pozostające stare powłoki lakiernicze. Stosujemy:

 • piaskowanie z zastosowaniem ścierniwa polgrit,
 • śrutowanie do uzyskania klasy czystości SA 2,5 zgodnie z PN EN ISO 8501-1 jeżeli taka wymagana;
 • odtłuszczanie

Chemiczne przygotowanie elementów do malowania odbywa się w wannach obróbczych wyposażonych w system transportu nadwannowego.

Obróbka chemiczna obejmuje:

 • odtłuszczanie,
 • fosforanowanie
 • płukanie wstępne,
 • płukanie zasadnicze wodą demi;
 • suszenie elementów w komorowej pieco – suszarce w temperaturze ok. 120 oC.

PROCES NAKŁADANIA POWŁOK LAKIERNICZYCH

Firma nasza prowadzi nakładanie farb proszkowych w przelotowych kabinach lakierniczych, umożliwiających dwustronne malowanie elementów przez zastosowanie dwóch przeciwwstanych stanowisk malarskich. Kabiny zasilane są przez system sprężonego powietrza z zestawem do osuszania, odolejania i oczyszczania powietrza, wyposażony w filtr cząstek stałych.

Zastosowania tego rozwiązania ma zdecydowany wpływ na jakość finalną malowanych elementów.

Podawanie farby wspomagane przez system sprzężonego powietrza ,pełni jeszcze jedną bardzo ważną funkcję, a mianowicie sprawia, że sypki materiał farby nabiera cech charakterystycznych dla cieczy.

Do nakładania farb proszkowych stosujemy aplikatory elektrostatyczne firmy Nordson Encore z zestawem do pobierania farb bezpośrednio z kartonu lub kabiny.

Utwardzanie powierzchni pomalowanych elementów prowadzony jest w przelotowym piecu komorowym przeznaczonym do stapiania i utwardzania powłok malarskich w temperaturach w przedziale od 180 do 200 oC. Rozwiązania techniczne związane z odpowiednim rozmieszczeniem palników, gwarantują równomierny rozkład temperatur w całej jego powierzchni roboczej pieca, co przekłada się na równomierne wygrzewanie elementów w procesie utwardzania powierzchni malowanych.

Stosowany przez nas proces technologiczny zapewnia idealnie gładką powierzchnię, całkowicie pozbawioną wszelkiego typu zacieków, czy specyficznych dla innych technologii zmarszczeń.

ZALETY MALOWANIA PROSZKOWEGO

Ważnym atutem stosowania farb proszkowych w procesie malowania jest to, że są one całkowicie bezpieczne, zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska naturalnego. Nieszkodliwość ta potwierdzona jest przez stosowne atesty, dopuszczające możliwość kontaktu malowanych proszkowo powierzchni z żywnością oraz pitną wodą.

Dzięki takiej a nie innej strukturze procesu malowanie, nie jest konieczne wykorzystywanie toksycznych rozpuszczalników, a przy utwardzaniu termicznym do atmosfery nie są emitowane żadne szkodliwe gazy, takie jak np. ksylen, cykloheksanol, czy inne substancje obecne w farbach płynnych.

DLACZEGO WARTO NAS WYBRAĆ ?

W prowadzonej działalności preferujemy zasadę „Klient nasz Pan”.

Temu założeniu pragniemy podporządkować wszelkie nasze poczynania na gruncie działalności usługowo – produkcyjnej.

Dodatkowymi atutami, które stawiają naszą spółkę w gronie firm, z którymi warto współpracować jest właściwy dobór pracowników otwartych na propozycje i sugestie klienta.

Ponadto gwarantujemy:

 1. Przystępne ceny usług będące wynikiem maksymalnego prawie 100% wykorzystania farb w procesie nakładania powłok.
 2. Możliwość odzysku nieosadzonych cząstek farby pozostałej po nakładaniu lakieru.
 3. Brak emisji rozpuszczalników i rozcieńczalników do środowiska naturalnego w miejscu prowadzenia działalności.
 4. Otrzymywane powłoki dzięki odpowiedniej grubości znakomicie pokrywają niedokładności obróbki mechanicznej związanej z piaskowaniem lub śrutowaniem powierzchni.
 5. Znaczne oszczędności energetyczne dzięki zastosowanemu rozwiązaniu ogrzewania hali produkcyjnej poprzez zastosowanie wymiennika ciepła wykorzystującego temperaturę spalin z pieco – suszarki,